Реализирани проекти

1. Домаќинство 6KW – Соларни панели Risen 450W со инвертер INVT.


2. Домаќинство 6KW – Соларни панели Risen 450W со инвертер INVT.

3. Домаќинство 6KW – Соларни панели OPTONICA 450W, со Батерија и со инвертер Deye.

4. Фирма – 50kw хибридна инсталациjа со 200kw батерии и инвертери Deye.

5. 50kw Deye Inverter + High Voltage Rack Batteries DEYE

6. Домаќинство 10KW – Соларни панели Risen 450W со инвертер INVT.

4. Skopje 40KW – Соларни панели Risen 550W со инвертер INVT.